Về việc Thực hiện kiến tập hè 2012

Hiện tại trường vẫn chưa có thông báo chính thức về Kiến tập hè 2012, nhưng mình đã nhận được giấy giới thiệu từ phía trường. Theo giấy giới thiệu này thì:
– Thời gian kiến tập: Từ 11/6/2012 đến 1/7/2012.
– Nội dung: Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế và kinh tế đối ngoại.

Trong giấy giới thiệu chỉ có vậy. Mọi người trong thời gian từ nay đến 2/6 có thể liên hệ thử những công ty nào đó có liên quan đến ngành (và theo thông lệ thì phải có tính chất nước ngoài). Hỏi kĩ: Nếu công ty cần giấy giới thiệu thì sẽ được nhận, lúc đó mới ghi tên công ty vào giấy giới thiệu. Mỗi người chỉ được phát 01 giấy giới thiệu nên chỉ khi bạn chắc chắn với công ty đó thì mới ghi vào. Các bạn chú ý kĩ điểm này, giấy sẽ không phát lại. Cần nghiên cứu kĩ xem bạn có thực sự muốn kiến tập và sẽ đc nhận kiến tập ở công ty đó hay không 😀

Đến khi có thông báo chính thức, có giáo viên hướng dẫn thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn. Mọi thắc mắc, chẳng hạn như giáo viên hướng dẫn thế nào, báo cáo kiến tập gồm những phần nào, công ty đó liệu có phù hợp với yêu cầu hay không…, mình hiện tại không trả lời được, vẫn phải chờ thông báo chính thức vậy.

Tình hình là như thế. Mọi người nắm thông tin để chuẩn bị hành động nha. Giấy giới thiệu mình vẫn giữ và chưa phát. Khi nào phát mình sẽ thông qua lớp trưởng lớp nhỏ để chuyển đến cho các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: