Đăng kí lớp học “Kĩ năng trình bày văn bản hành chính-công vụ”

Ai có nhu cầu học thì điền vào form đăng kí này nhé:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHZkczByS2JTaUJCMmtQZ1gwZk5ERmc6MQ

Hạn chót điền link: 23h59′ Tối thứ 4, 11/2/2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: