Đăng kí khoá luận

Các bạn hoàn thành bản đăng kí sau nhé:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExSTEdjMjZ5N3BDU0NVT0ZTVDRpT1E6MQ
Hạn chót điền bản đăng kí: 7/4/2012.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: