Kinh tế môi trường 3

Nộp tiểu luận: Sáng thứ sáu, ngày 5/8 – từ 8h đến 10h.

Cô có nói là các bạn xem lại bài tập trong slide. Các bạn phải tự vẽ đồ thị (đề thi không vẽ sẵn).

Đây là bài đầu tiên cô gửi: Link here!

Buổi ngày thứ ba (26/7): Link here!

Buổi ngày thứ 4 (27/7): Link here!

Buổi ngày thứ 5 (28/7): Link here!

Buổi ngày thứ 6 (29/7): Link here!

Sơ đồ ôn tập: Link here!

Danh sách thảo luận nhóm: Link here!

Dear all,

Vì tôi muốn giảm lượng lý thuyết và đưa trọng tâm ý chính nhiều, để khi thi các bạn không bị áp lực học lan man mà không biết thi phần nào.

Vậy nên, tối quyết định hỏi ý kiến các bạn, tùy các bạn quyết định

Nếu nhóm tiểu luận nào muốn báo cáo thay cho làm tiểu luận, sẽ báo cáo thứ 5 và thứ 6

Vào mỗi buổi, tôi giảng 1 nửa thời gian, còn lại, các bạn báo cáo.
Có thể là báo cáo bằng ppt, hoặc đóng kịch hoặc làm bất cứ chương trình nào bạn muốn, nhưng phải liên quan đến bài học.

Sẽ có 2 nhóm báo cáo mỗi buổi, vậy tổng nhóm báo cáo là 8.

Các bạn thông báo với tôi nhé, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến môn học
Chúc các bạn vui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: