Kinh tế môi trường – part 2.

>>> Đăng kí nhóm Kinh tế môi trường <<<.

Điểm học phần Kinh tế Môi trường:

Thảo luận nhóm: sẽ là tham gia trò chơi Common natural resources và giấy phép mua bán khí thải (chia ra thành các nhóm, càng nhiều càng tốt, tối đa 20 nhóm)
và đặt câu hỏi trình bày thảo luận tại lớp dựa vào kiến thức trên lớp. (10% tổng số điểm)
Như vậy các bạn sẽ không mất thời gian để chuẩn bị.

Tiểu luận : các bạn tự chọn chủ đề, mỗi nhóm 5 sinh viên: 20% Tổng số điểm
Chuyên cần : 10% tổng số điểm

Thi cuối khóa: 60% tổng số điểm

BONUS: tham gia hoạt động trong quá trình học.
Nội dung thi: Lý thuyết và bài toán (trắc nghiệm + tự luận)

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

===

Dear all
Tôi sẽ soạn lại phần bài giảng mới để có thể áp dụng cho ngành Kinh tế đối ngoại của các bạn,
Hy vọng bài giảng sẽ tốt hơn vì hôm trước tôi chưa chuẩn bị kịp cho các bạn

Nôi dung tiếp theo các bạn học là:
1. Hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường: Góc nhìn từ doanh nghiệp
và phản ứng với các công cụ (thuế, trợ cấp, giấy phép phát thải) từ phái công ty.
2. Khung phân tích lợi ích-chi phí
3. Đánh giá kinh tế các tác động môi trường, kinh doanh và môi trường
4. Quản lý môi trường: áp dụng tại Việt Nam

Phần bài toán liên quan đến bài thi sẽ được trình bày trong bài giảng.

Best wishes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: