Tổ chức học kì hè vào tháng 7/2011

Tiến độ như sau:

– Đăng kí học kì hè bằng phiếu đăng kí: Từ ngày 18 đến 21/4/2011.

– Cơ sở II thông báo về các lớp sẽ mở (căn cứ số lượng sinh viên đăng kí): 9/5/2011

– Sinh viên nộp học phí: 16/5 đến 25/5/2011.

– Cơ sở II thông báo lịch học: 29/5/2011.

– Sinh viên đi học và thi kết thúc học phần: Tháng 7/2011.

Lưu ý:

– Kết quả học tập trong học kì hè sẽ được tính vào kết quả học tập tích luỹ của sinh viên theo quy chế.

– Sinh viên tự chịu trách nhiệm nếu không đăng kí đủ khối lượng học tập theo quy định và điểm trung bình chung tích luỹ không đạt yêu cầu theo quy định trong Quy chế 43.

Những môn của năm III:

– Kinh tế môi trường

– Chính sách thương mại quốc tế

– Giao dịch thương mại quốc tế

– Marketing quốc tế

– Ngoại ngữ 5

– Kinh tế phát triển

– Đàm phán quốc tế

– Kinh tế công cộng

– Vận tải và giao nhận trong ngoại thương

– Thanh toán quốc tế

Năm IV:

– Thương mại điện tử

– Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

Mình sẽ hỏi thêm để suggest khoảng 3 môn cho lớp chúng ta học chung 😀

Tất cả những bạn học trả nợ phải đăng kí trong lần này.

Những bạn muốn học vượt và những bạn học trả nợ vui lòng gặp mình lấy phiếu đăng kí tương ứng vào 9h30 sáng thứ 2, 18/4/2011 nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: