Cập nhật những môn thi còn lại

Cố gắng đọc hiểu văn bản nha, nhức đầu ráng chịu, đi thi đúng giờ về quê đúng giấc.

TỰ LUẬN

 • Tư tưởng HCM – Tự luận – 23/4 – 9h15’ – A51, A52, B51, B52, B41
 • Kinh tế lượng – Tự luận – 18/6 – 15h – A41, A42, B41, B42, B51.
 • Ngoại ngữ 4 – N2 – Tự luận – 25/6 – 13h – A13

—-

Nguyên lí kế toán – SÁNG Ngày 15/4

8 giờ:

 • PML4: Từ đầu A14 – 799 + Mấy bạn học ghép, học lại
 • A36, A37: 800 – 841.

9 giờ:

 • PML4: 842 – 886.
 • A36, A37: 887 – 926.

10 giờ:

 • PML4: 928 – 946.

 

–––

 

Thống kê Toán kinh tế – CHIỀU Ngày 22/4

1 giờ 30:

 • PML4: Từ đầu A14 – 802 + Mấy bạn học ghép, học lại
 • A36, A37: 803 – 844.

2 giờ 30:

 • PML4: 845 – 889.
 • A36, A37: 890 – 930.

3 giờ 30:

 • PML4: 931 – 946.

 

–––

 

Quan hệ kinh tế quốc tế – CHIỀU Ngày 7/6

1 giờ: Học ghép + Từ đầu A14 đến 740.

2 giờ: 743 – 860.

3 giờ: 863 – 946.

Tất cả thi ở Phòng máy lầu 4.

 

–––

 

Tiếng Anh:

Chiều Ngày 27/6:

1 giờ 00:

 • A36, A37: 763 – 801

2 giờ 15:

 • A36: 802 đến hết A14 + những ai lớp khác đăng kí tín chỉ học với A14.
 • A37: 813 – 837.

3 giờ 30:

 • A36, A37: Còn lại của A15 (đến 946 là chị Hiền).

 

Chiều Ngày 28/6:

1 giờ 00:

 • A36, A37: 0951015653 + từ số 862 đến số 901

2 giờ 15:

A36: Còn lại của A16 + những ai lớp khác đăng kí tín chỉ học với A16

One response to “Cập nhật những môn thi còn lại

 1. greengrass

  bạn Tứ Quý cho mình hỏi thi tư tưởng HCM cuối cùng thì là đề đóng hay đề mở zậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: