Lịch thi nhé các tình yêu ^^

Lịch thi Đầu tư nước ngoài ngày 17/3:

Ca 1 – 13h30

 • A14: 763 – 799 và 0951015653, 0851015866, 0952015298: Phòng A36, A37.
 • A14 còn lại; A15: 813 – 842: Phòng máy lầu 4.

Ca 2 – 14h30

 • A15 còn lại; A16: 862 – 889: Phòng A36, A37.
 • A16 còn lại: Phòng máy lầu 4.

Ca 3 – 15h30

 • Toàn bộ lớp N2 (868 – 940): Phòng A36, A37.

––– o0o –––

Lịch thi Kinh tế vĩ mô II ngày 22/3:

Ca 1 – 13h30

 • A14: 763 – 802: Phòng A36, A37.
 • A14 còn lại; A15: 813 – 846: Phòng máy lầu 4.

Ca 2 – 14h30

 • A15 còn lại; A16: 862 – 887: Phòng A36, A37.
 • A16 còn lại: Phòng máy lầu 4.

Ca 3 – 15h30

 • Toàn bộ lớp N2 (868 – 940) và 0951015653: Phòng A36, A37.

—– Các môn khác —-

 • Nguyên lí kế toán – Trắc nghiệm – 15/4 – từ 7h – A36, A37, PML4
 • Nguyên lí thống kê KTế – Trắc nghiệm – 22/4 – từ 13h – A36, A37, PML4
 • Tư tưởng HCM – Tự luận – 23/4 – 9h15’ – A51, A52, B51, B52, B41
 • Quan hệ kinh tế quốc tế – Trắc nghiệm – 7/6 – từ 13h – A36, A37, Phòng máy lầu 4 (PML4)
 • Kinh tế lượng – Tự luận – 18/6 – 15h – A41, A42, B41, B42, B51.
 • Ngoại ngữ 4 – A14 – Trắc nghiệm – 24/6 – 14h – A36, A37, PML4
 • Ngoại ngữ 4 – A15 – Trắc nghiệm – 24/6 – 15h – A36, A37, PML4
 • Ngoại ngữ 4 – A16 – Trắc nghiệm – 24/6 – 16h – A36, A37, PML4
 • Ngoại ngữ 4 – N2 – Tự luận – 25/6 – 13h – A13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: