Điểm thi Đường lối + Lịch thi

Điểm Đường lối: Mọi người tải điểm về xem theo link này.
Điểm thi chiếm 50% (nên mọi người nhân đôi để biết điểm thi của mình hén).

Lịch thi:
Ngày 4/12: Lịch sử các học thuyết kinh tế – 15h – A41, A42, A51, A52.
Ngày 6/12: Tiếng Anh – trắc nghiệm từ 13h30’ (mỗi ca 1 tiếng) – A36, A37.
Ngày 10/12: Kinh tế Vi mô 2 – trắc nghiệm từ 13h30’ (mỗi ca 40’) – A36, A37.
Ngày 11/12: Tiếng Nhật – 13h – A41, A42, B41, B42
Ngày 14/12: Quan hệ kinh tế quốc tế – trắc nghiệm từ 13h30’ (mỗi ca 40’) – A36, A37.
Ngày 21/12: Kinh tế lượng – 7h – B42, B51, A33.

Ghi chú cho các môn học vượt:
– Để mình hỏi lại kĩ hơn về ca thi môn Quan hệ kinh tế quốc tế.
– Môn Kinh tế lượng:
+ Phòng B42 gồm:

  • Lớp K48D: 717, 734, 738, 740, 743, 746, 747, 748, 749, 750, 753, 754, 759, 760, 761.
  • K48E từ 763 đến 791.

+ Phòng B51 gồm: K48E từ 792 đến 864.
+ Phòng A33 gồm: K48E từ 866 đến 940

5 responses to “Điểm thi Đường lối + Lịch thi

  1. Thao Trang

    Ông quý ơi, điểm giữa kì nhóm tui ai cũng 3.5 hết sao tui có 3.4 ông hỏi lại giùm tui với

  2. NGuyễn Tân Tiến_848

    Anh có nghỉ buổi nào đâu, cũng chẳng khi nào thầy gọi tên mà sao được 0,6đ điểm danh, hỏi lại giùm anh nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: