Cập nhật: Bảng điểm năm nhất + Thời khoá biểu

Download BẢNG ĐIỂM NĂM NHẤT.

— o0o —

Thời khoá biểu và phòng học từ 9/8 đến hết tháng 9.
Học buổi sáng, từ 6 giờ 45 phút đến 11 giờ 45 phút.

Thứ hai và Thứ tư:
Tiết 1 – Tiết 3: Xác suất thống kê toán (phòng B41)
Tiết 4 – Tiết 6: Ngoại ngữ (A14, A15, A16, N2 lần lượt: A34, B32, A42, VJCC)

Thứ ba và Thứ năm:
Tiết 1 – Tiết 3: Tài chính tiền tệ (phòng A33)
Tiết 4 – Tiết 6: Đường lối C/mạng của Đảng CS Việt Nam (phòng A33)

2 responses to “Cập nhật: Bảng điểm năm nhất + Thời khoá biểu

  1. mai phuong

    diem tieng anh cua minh bi lech nhieu, co noi co sua duoc ko vay lop truong

    • Lệch nhiều là sao cậu? Mọi sai lệch giữa điểm trong bảng điểm cuối cùng phát về lớp và điểm trong bảng điểm lớn đều có thể dò lại và sửa được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: