Slide Kinh tế vĩ mô

http://www.mediafire.com/?htojmonwgr0

Đây là slide Kinh tế Vĩ mô. Slide Tin học thì hiện tại cô vẫn chưa gửi. Các bạn down về tham khảo 😀

2 responses to “Slide Kinh tế vĩ mô

  1. leokunbe

    có virus ko đấy bác Quý

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: