Bảng điểm học kì I

Đây là bảng điểm. Mọi người down về và dò điểm mình.
http://www.mediafire.com/?liqizvmqm21

Đề nghị các bạn check theo trình tự sau:

1. Check xem điểm (theo thang điểm 10) của các môn đã đúng hay chưa.

2. Quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4:

 • Dưới 4: 0 điểm.
 • Từ 4 đến dưới 5.5 : 1 điểm.
 • Từ 5.5 đến dưới 7.0: 2 điểm.
 • Từ 7.0 đến dưới 8.5: 3 điểm.
 • Trên 8.5: 4 điểm.

3. Tính lại điểm trung bình:

Lấy tổng các điểm môn * hệ số của môn, rồi chia cho 15.

Số 15 ở đây là tổng các hệ số. Hệ số của môn là số tín chỉ của môn đó:

 • Ngoại ngữ: Hệ số 4.
 • Logic & PPHọc tập – Nghiên cứu khoa học: Hệ số 3.
 • Các môn còn lại: Hệ số 2.

4. Sau khi tính điểm trung bình theo thang điểm 10, các bạn tiến hành tính lại điểm trung bình theo thang điểm 4 cũng như quy trình ở phần 3 nói trên:

Lấy tổng các điểm môn (đã quy đổi thang điểm 4) * hệ số của môn, rồi chia cho 15.

Nếu có bất kì sai sót nào (nhầm điểm, quy đổi sai, chia trung bình điểm bị sai) thì phiền các bạn kiểm tra lại một lần nữa. Nếu vẫn sai thì comment trực tiếp ở blog này theo mẫu sau:

1. Họ và tên:
2. Mã số sinh viên:
3. Lớp nhỏ:
4. Trình bày nội dung sai:
VD: Sai điểm Toán CC1, đáng ra là 8.1 mà bảng điểm ghi 8.0.

Đề nghị các bạn check điểm trước 12 giờ trưa ngày thứ 7 (27/3/2010). Các điểm sai mà các bạn gửi lên sẽ được mình tổng hợp, dò lại và gửi lên GVCN giải quyết.

Mọi comment sau deadline nói trên đều không được giải quyết.

3 responses to “Bảng điểm học kì I

 1. Nguyễn Vy Thùy

  1. Họ và tên: Nguyễn Vy Thùy
  2. Mã số sinh viên: 884
  3. Lớp nhỏ: A16
  4. Trình bày nội dung sai:
  Điểm Toán CC1, đáng ra là 6.5, trong bảng điểm ghi 5.1.

 2. Lâm Vũ

  1. Họ và tên: Lâm Vũ
  2. Mã số sinh viên: 908
  3. Lớp nhỏ: A16
  4. Trình bày nội dung sai:
  Điểm Pháp lý đại cương, đáng ra là có điểm (mình không nhớ rõ là mấy) nhưng trong bảng điểm không có ghi.

  Quý: Lâm Vũ đã nhắn tin bảo điểm Pháp luật là 7.0.

 3. 1. Họ và tên: Võ Thị Tâm
  2. Mã số sinh viên: 778
  3. Lớp nhỏ: A14
  4. Trình bày nội dung sai:
  Điểm Logic 8.5 mà trong bảng điểm là 8.4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: