Lịch thứ 2 – ngày 15/3/2010

Vì cô Mai (Nguyên lí 2) bận 3 tiết đầu, nên ngày mai, thứ 2, 15/3, chúng ta sẽ nghỉ ba tiết đầu.
3 tiết sau thì 3 nhóm tiếp theo sẽ thuyết trình.

Mọi người chú ý để 3h vào lớp nha! 😀

One response to “Lịch thứ 2 – ngày 15/3/2010

  1. Thành

    ủa, cô Mai thì có liên quan gì đến môn vi mô đâu chứ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: